Kaneš

Kaneš (hetiidi Neša), vanaaja linn Väike-Aasias, nüüd Kültepe Türgis, 35 km Kayserist kirde pool. Tekkis III aastatuhande II poolel eKr. Оli II aastatuhande alguses eKr Väike-Aasia ja Mesopotaamia kaubavahetuse keskus, seal paiknes Assuri kaupmeeste koloonia; viimase asukohast on leitud akadikeelseid kiilkirjatahvleid (nn Kapadookia kiilkirjatahvlid). Kuulus alates umbes 1700 eKr Hetiidi riiki. Purustati umbes 1200 eKr.

EE 4, 1989