Kasepää vald

Elanike arv (2010) 1296
Pindala 40,87 km2
Vallavanem Jüri Vooder
Maakond Jõgevamaa

Kasepää vald asub Jõgevamaa idaosas Peipsi rannikul, keskus Raja külas.

Asustus ja rahvastik

Asustus on koondunud peamiselt rannikuäärsesse tänavkülla. Valla elanike seas on ülekaalus venelased (eestlaste osatähtsus 40%).

Vaata ka Kasepää valla elanike arv asulati (2000)

Loodus

Paikneb Alutaguse madaliku lõunaosas. 2002. aastal hõlmas metsamaa vallast 46%. Riigimetsamaad haldavad Jõgevamaa metskonna Laiuse ja Halliku metsandik. Vallas on osa Tellise looduskaitsealast. Piki Peipsi rannikut kulgeb Loode-Peipsi hoiuala.

Kasepää valla teemakaart

Tiheda tänavküla

Peipsi rand Kasepää vallas

  

Ettevõtlus ja transport

Peamine majandusharu on kalandus, tegeldakse ka köögiviljakasvatusega. Omedu jõe suudmes on puhkekoht, kaks kaid kalalaevade jaoks, piirivalve paadisild ja vaatlustorn. Omedusse rajatakse kauba-, jahi- ja kalasadamat.

Haridus ja kultuur

Vanausuliste kalmistu Kükita külas

Tegutsevad Tiheda Lasteaed-Algkool, Kasepää rahvamaja ja raamatukogu ning Raja kultuurimaja ja raamatukogu. Rajal ja Kükital on vanausuliste kirik. Raja küla vanausuliste keskuses on võimalik tutvuda nende kultuuriga. Tiheda külast pärineb ikoonimaalija Pimen Sofronov.

Ajalugu

Aastani 1949 oli Tartumaa vald, ennistati 30. IV 1992 kui Raja vald; Kasepää vallaks muudeti 1998.

EE 12, 2003; Jõgevamaa, 2009; muudetud 2011