kognitiivne psühholoogia

kognitiivne psühholoogia, tunnetuspsühholoogia, rõhutab tunnetusprotsesside ja teadmiste tähtsust hingeelus ja käitumises. Tekkis pärast II maailmasõda vastukaaluna biheiviorismile ja süvapsühholoogiale.

VE, 2006