Kubu eragümnaasium

Kubu eragümnaasium (õieti Hans Kubu eragümnaasium), 1921–40 Tallinnas tegutsenud erakool. Kooli eelkäija oli 1908 asutatud Jaani kiriku 4-klassiline eraühisalgkool (oli sel ajal Põhja-Eesti esimesi eesti õppekeelega koole). 1920 muudeti algkool Jaani koguduse gümnaasiumiks. Kooli juhatajaks sai Hans Kubu. 1921. aasta kevadel otsustas Jaani kogudus kooli tegevuse majandusraskuste tõttu lõpetada. Sel ajal õppis seitsmes klassis 309 õpilast ning koolis töötas 15 õpetajat. Hans Kubu võttis majandusraskustes kooli ülalpidamise ja juhtimise enda kätte. 1921. aasta sügisel nimetati kool Hans Kubu eraühisgümnaasiumiks. 1925 andis haridusministeerium kooli õpilastele avalike keskkoolide õpilastega võrdsed õigused. 1927 valmis Imanta tänav 6 kooli uus maja. 1932 muudeti kool tütarlastegümnaasiumiks, 1937 haridusministeeriumi soovil sihtasutuse Tallinna Erakolledž ülalpeetavaks ühisõppeasutuseks. Koolis pandi suurt rõhku saksa keele õppele. 1939/40. õa oli koolis kaheksa klassi, kokku 295 õpilast; õppemaks oli 100 krooni aastas. 1940 kooli tegevus lõpetati, osa õpilasi viidi Elfriede Lenderi eragümnaasiumist moodustatud Tallinna 8. Keskkooli.

Kirjandus

  • H. Kubu gümnaasiumi kodukord. Tallinn, 1932
  • H. Kubu eragümnaasium 25-aastane. Esimene eesti õppekeelega kool Põhja-Eestis. Postimees, 1. veebruar 1933

EE 12, 2003; muudetud 2011