kutsenõustus

kutsenõustus, kutsekonsultatsioon, teaduslikult põhjendatud kutsevalikunõuande andmine, kutsesuunitluse osa.

VE, 2006