Lääne Elu

Lääne Elu päismik

Lääne Elu, Lääne maakonna leht, ilmunud 1928–40 ja aastast 1989. 1989–92 ilmus nädalalehena, 1993–97 kolm korda ning 1998–99 neli korda nädalas, aastast 2000 ilmub taas kolm korda nädalas. Lääne Elul on ilmunud mitmesuguseid eriväljaandeid ja lisasid: Abituriendi Lääne Elu (2004), E-tervise leht (2006), Arendusmaastik (2009). Peatoimetaja Tarmo Õuemaa. Trükiarv 3800 (2011). Väljaandja OÜ Lääne Elu.

Välislink

EE 12, 2003; muudetud 2011