Lõuna-Osseetia

Lõuna-Osseetia, ala Gruusias Suur-Kaukasuse lõunanõlvul; 3900 km2, 100 000 elanikku (2006), keskus Tshinvali. Rahvastikust 66% osseedid, 29% grusiinlased. Aastast 1922 Lõuna-Osseetia Autonoomne Oblast. 1990 sõltumatuse väljakuulutamist ja NSV Liitu jäämise otsust Gruusia ei tunnistanud ning vallandus osseetide ja grusiinlaste vaheline kodusõda; relvarahu aastast 1992.

VE, 2006