liides

liides, kahe seadme, programmi või seadme ja inimese vaheline vahelüli, mis hõlbustab nende koostööd.

VE, 2006