liustikujõesetted

liustikujõesetted, fluvioglatsiaalsed setted, liustiku sulamisveest tekkinud jões kuhjunud kihilised setted, peamiselt liiv, kruus ja veeristik; liustikujõesetteist koosnevad näiteks oosid ja sandurid.

VE, 2006