„Loodusuurijate Seltsi kirjatööd”

„Loodusuurijate Seltsi kirjatööd”, täpsemini „Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi kirjatööd”, 1884–1925 Tartus ilmunud sari. 1884–96 (1.–9. number) kandis saksakeelset pealkirja „Schriften herausgegeben von der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Dorpat”, 1902–16 (10.–23. number) paralleelpealkirjana „Труды Общества Естествоиспытателей при Императорском Юрьевском Университете”. Viimane, 24. number ilmus 1925 ning kandis eesti- ja saksakeelset paralleelpealkirja. Sari sisaldab taimeanatoomia- ja füsioloogia-, astronoomia-, meteoroloogia-, keemia- ja füüsikaalaseid uurimusi, igas köites ilmus üks ülevaade (kas saksa või vene keeles).

EE 12, 2003