märgisüsteem

märgisüsteem, kommunikatsioonis kasutatav tähenduslike märkide kogum, mis toimib kui ühtne terviklik süsteem ja kajastab süsteemivälist reaalsust. Hõlmavaim reaalsust kajastav märgisüsteem on loomulik keel, mis on ühtlasi kõikvõimalike teiste märgisüsteemide lähtealus.

VE, 2006