Müller, Georg

Georg (Jurgen) Müller (Muller, Mollerus; umbes 1570 arvatavasti Tallinn – 10. VII 1608 Tallinn), baltisaksa vaimulik ja kirjamees. Õppis Saksamaal usuteadust, oli 1595–97 Tallinnas kooliõpetaja ja 1601–08 Püha Vaimu kiriku abipastor. 1884 leiti Tallinna Linnaarhiivist tema 1600–06 peetud 39 eestikeelse jutluse käsikiri (341 lehekülge, trükitud 1891); säilinud on ka saksakeelne arveraamat „Accidentienbuch” aastaist 1601–08. Mülleri sõnavararikkad ja kujukad jutlused on esimene suur eesti keele mälestis; neis leidub tähelepanekuid eestlaste majanduslike olude ja kommete kohta, kasutatud on rahvusvahelisi kirjandusmotiive ning tsiteeritud antiikautoreid ja kirikuisasid. Jutlused on põhjaeestikeelsed, neis leidub ka lõunaeesti ja saarte murrete sõnu, ortograafia on saksapärane. Müller andis enne surma Tallinna konsistooriumile ühe eestikeelse teose käsikirja, kuid see pole säilinud.

Töid

  • Neununddreiszig Estnische Predigten von Georg Müller aus den Jahren 1600–1606 (koostaja V. Reiman; Tartu, 1891)
  • Jutluseraamat (sarjas „Eesti Mõttelugu”; koostanud K. Habicht, V-L. Kingisepp, J. Peebo, K. Prillop; Tartu, 2007)

Kirjandus

  • Eesti kirjanduse ajalugu. 1. köide. Tallinn, 1965
  • P. Ariste. Georg Mülleri mitmekeelsusest. – Keel ja Kirjandus 1966, 6
  • L. Aarma. Uusi andmeid Pühavaimu pastori Georg Mülleri varase elukäigu kohta. – Keel ja Kirjandus1999,  11
  • K. Ross. Väärikas juubeliväljaanne. – Keel ja Kirjandus 2000, 10
  • R. Veidemann. Eestlaste esimene õpetaja. – Postimees, 19. aprill 2008

EE 14, 2000; muudetud 2011