mültumine

mültumine, põhjast algav seisuveekogu kinnikasvamine.

VE, 2006