muldade sügavharimine

muldade sügavharimine, eriotstarbeline mulla­harimine, millega süvendatakse mulla künnikihti ja parandatakse künnikihialuse mulla füüsikalisi, bioloogilisi ja keemilisi omadusi. Mulla sügavharimiseks kasutatakse nt sügavkobestit.

EME 2, 2009