näivleetumine

näivleetumine, pseudoleetumine, ebaleetumine, mullatekkeprotsess, mille vältel ajutise ülavee mõjul taandunud raud eemaldub (deferritisatsioon) või paigutub koos tolmu ja ibega ümber (lessiveerumine). Mulda tekib heledavärviline rauast vae­sunud, kuid alumiiniumi poolest suhteliselt rikas (autoaluminisatsioon) horisont (Ewg-), kus muude elementide sisaldus pole muutunud ja milles roosteplekid tähistavad raua osalist tagasihapendumist. Näivleetumist on ainult kahekihilise või raske lõimisega lähtekivimitel, kus orgaanilise aine hapendamiseks kasutatakse ära mineraalühendite hapnik, kuid mineraalide hap­pelist lagunemist (leetumine) ja läbiuhtumist ei toimu. Alumiiniumi kogunemine põhjustab sellise mulla intrinsse hapestumise (mulla happesus).

EME 2, 2009