nõukatse

nõukatse, vegetatsioonkatse, taimekasvatusuuringute meetod, mille puhul kasvatatakse taimi suhte­liselt väikese mahutavusega (1–10 kg substraati) savist, metallist või klaasist katsenõudes. Nõud pai­gutatakse klaas- või kilehoonesse, laborisse või kliimakambrisse ning täidetakse kas põllult toodud mul­laga (muldkultuur), puhta kvartsliivaga (liivkultuur) või veega (vesikultuur). Tagades eri variantides kõigi ülejäänud kasvutegurite võrdsuse, saab nõukatsega üsna täpselt kindlaks teha ühe kindla taimekasvuteguri (toiteainete, soojuse, valguse, mulla pH) mõju tai­mede kasvule ja arengule erinevais kasvu- ja arengu­järkudes. Nõukatse võimaldab teha teoreetilisi järeldusi, looduskeskkonnas ei tarvitse ühe teguri mõju paljude tegurite koosmõju tõttu niisugusel puhtal kujul nagu nõukatses ilmneda. Vesikultuuris täidetakse nõud nn nor­maalse toitelahusega, mis sisaldab kõiki taimedele vajalikke toiteelemente. Muldkultuuris kastetakse taimi tavaliselt destilleeritud veega, liivkultuuris nor­maalse toitelahusega. Nii muld- kui ka liivkultuuris on nõu põhjas drenaaž ning taimi kastetakse nõu põhja ulatuva klaastoru kaudu.

Loe täiendavalt artiklit põldkatse.

EME 2, 2009