Nadir-šahh

Nadir-šahh (22. X 1688 – 20. VI 1747), Iraani šahh 1736–47. Pärines aftaari hõimust. Oli 1726 väepea­likuna šahh Tahmasp II [1722–32] teenistuses. Tõr­jus 1729 Iraanist sinna tunginud afgaanid, taastas Türgiga peetud sõjas (1730–36) Iraani võimu Mesopotaamias, Armeenias, Gruusias, Aserbaidžaanis ja Dagestanis. Kõrvaldas 1732 võimult Tahmasp II ja hakkas valitsema tema poja Abbas III regendina. Tõrjus 1736 võimult Safaviidide dünastia, kuulutas enda šahhiks. Vallutas 1737–38 Af­ganistani ja 1738–39 Loode-India, rüüstas 1739 Delhi, hõivas 1740 Buhhaara ja Hiiva. Nadir-šahhi julmal tü­rannial rajanev suurriik lagunes pärast tema tapmist.

Kirjandus

  • М. Арунова, К. Ашрафян. Государство На­дир-шаха Афшара. М., 1958

EE 6, 1992