Oja, Tõnu (loodusteadlane)

Tõnu Oja (28. VI 1955, Tartu), loodusteadlane, ökoloog, geoinformaatik; Silvia ja Arnold Oja poeg, Tatjana Oja abikaasa.

Lõpetas 1973 Tartu 2. keskkooli ja 1978 Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) matemaatikateadsukonna, bioloogiakandidaat (Ph.D. 1985, TRÜ, juhendaja Toomas Frey), väitekiri „О пространственной и временной изменчивости сложения древостоя (на примере ельника)”. Täiendanud end Puštšinos. Töötanud 1977–88 Eesti NSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudis (aastast 1984 vanemteadur ja matemaatilise ökoloogia töörühma juhataja), olnud 1988–93 Tartu Ülikooli (TÜ) ökosüsteemide labori ja ökoloogiajaama vanemteadur, 1992–97 TÜ geograafiainstituudi vanemteadur, 1996–97 geoinformaatika ja kartograafia õppetooli hoidja (aastast 1997 korraline professor), 1998–2003 geograafia instituudi juhataja, aastast 2004 geoinformaatika ja kartograafia õppetooli juhataja, professor, 1992–97 (vaheaegadega) ka New Brunswicki ülikooli (Frederictonis) külalisteadur Kanadas. Lugenud matemaatilise ökoloogia ja statistika, geosüsteemide modelleerimise, keskkonnaseire, maastikuökol, kartograafia, geoinformaatika jt kursusi.

Uurinud peamiselt maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse küsimusi. International Association for Landscape Ecology (IALE), Rahvusvahelise Ökoloogia Modelleerimise Ühingu jt teadusseltside liige. Umbes 40 teadustrükist.

Juhendanud doktori- (Ain Kull 2001, Mart Külvik 2002, Antti Roose 2005, Dago Antov 2006, Helen Alumäe 2006, Raivo Aunap 2007, Üllas Ehrlich 2007) ja magistritöid.

Töid

  • Specific root area – a soil characteristic (kaasautorid K. Lõhmus, R. Lasn). – Plant and Soil 119 (1989)
  • The forest modelling series ForM-S: applications to the Solling spruce site (kaasautorid X. Yin, P. A.Arp). – Ecological Modelling 83 (1995)
  • A forest soil vegetation atmosphere model (ForSVA) I: concepts (kaasautor P. A. Arp). – Ecological Modelling 95 (1997)
  • Nutrient transformation in riparian buffer zones: modelling approach (kaasautorid Ü. Mander, K. Lõhmus). – Ecosystems and Sustainable Development II. Advances in Ecol. Sci. 2. Southampton, Boston, 1999
  • Impact of recent and future climate change on Estonian forestry and adaptation tools (kaasautor). – Climate Research 12 (1999)
  • Sensitivity of landscape to atmospheric pollution (kaasautor A.Kull). – Consequenses of Land Use Changes. Advances in Ecol. Sci. Southampton, Boston, 2000
  • Biophysical impacts of the climate change on some terrestrial ecosystems in Estonia (kaasautor). – GeoJournal 57 (2002) 3
  • Neighbourhood-defined approaches for integrating and designing landscape monitoring in Estonia (kaasautor). – Landscape and Urban Planning 79 (2007)

Välislink

ETeadBL 3, 20xx