Pärnu Ühisgümnaasium

Pärnu Ühisgümnaasiumi hoone aastail 1875–1942. Praegu Pärnu Kuninga tänava põhikool

Pärnu Ühisgümnaasium on asutatud 1861, kui kõrgem kreiskool reorganiseeriti progümnaasiumiks. Kool on asunud mitmes erinevas hoones (1971. aastast praeguses koolihoones Mai tänaval). Kool on humanitaarsuunaga. Tegutsevad mudilas-, laste- ja segakoor, mitu huviala- ning aineringi. Antakse välja koolilehte Haamer, aastaraamatut ning almanahhi Kajakas. 2010/11. õa oli koolis 64 õpetajat ja 779 õpilast.

Direktoreid: Oskar Mälk (1918–40), Rudolf Kabin (1945–61), Elmar Roosna (1961–99) ja aastast 1999 Mart Kuuskmann.

Ajaloost

Kool on kandnud mitut nime:

  • 1865–1918 Pärnu Poeglaste Gümnaasium
  • 1918–22 Pärnu Linna Ühisreaalgümnaasium
  • 1922–27 Pärnu Linna Ühisgümnaasium
  • 1927–37 Pärnu Poeglaste Gümnaasium
  • 1937–40 ja 1941–44 Pärnu I Gümnaasium
  • 1940–41 ja 1944–95 Pärnu I Keskkool

1963. aastast oli August Jakobsoni nimeline; praegune nimi aastast 1995. Õppetöö on toimunud 1861–87 saksa, 1887–1918 vene ja aastast 1918 eesti keeles. 1904 loodi õpilasorganisatsioon Taim, 1912 Eesti esimene skaudirühm. 1962. aastast on koolis inglise keele süvaõpe.

Vilistlasi: Matthias Johann Eisen, Mati Heidmets, Hugo Hiibus, August Jakobson, Elmar Järvesoo, Hugo Kaho, Harald  ja Paul Keres, Tiit Kuusik, Hans Leesment, Uno NaissooLeo Normet, Valter Ojakäär, Konstantin Päts, Karl Rebane, Villem Reiman, Jüri Saarma, August Sang, Johannes Semper, Jüri Uluots, Rein Veidemann, Jüri Vilms.

Kirjandus

  • Pärnu Ühisgümnaasium 140. – Õpetajate Leht, 8. veebruar 2002
  • Pärnu Ühisgümnaasium algusest aastani 1952. Koostanud ja toimetanud E. Joosep. Pärnu, 2006

EE 12, 2003; muudetud 2011