Põllumajandusministeerium

Põllumajandusministeeriumi hoone Laias tänavas

Põllumajandusministeerium, on asutatud 12. XI 1918 Tallinnas, asub algusest peale ühes ja samas hoones Lai tänav 39/41. Nõustab valitsust põllumajanduse ja maaelu alal ning teostab riiklikku põllumajanduspoliitikat, mille eesmärk on maapiirkondade areng, sealse asustuse säilimine ja ettevõtluse edendamine. Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas on ka kalanduspoliitika kalamajandust puudutava osa ja põllumajandustoodete kaubanduspoliitika kavandamine ja elluviimine. Ministeeriumi tegevusvaldkond on põllumajandussaaduste tootmise ja töötlemise korraldamine, toiduohutuse tagamise ja järelevalve korraldamine, taimetervise ja -kaitse, veterinaarmeditsiini ja loomakaitse, maaparanduse, põllumajandusteaduse, -arenduse, -hariduse, -koolituse ja -nõustamise ning tõu- ja sordiaretusalase töö korraldamine ja põllumajandusprojektide juhtimine. Põllumajandusministeeriumi valitsusalasse kuuluvad valitsusasutused on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Veterinaar- ja Toiduamet ning Põllumajandusamet. Keskustest ja laboratooriumidest alluvad Põllumajandusministeeriumile Põllumajandusuuringute Keskus, Jõudluskontrolli Keskus, Veterinaar- ja Toidulaboratoorium ning Maamajanduse Infokeskus. Teadusasutustest ja muuseumidest on ministeeriumi alluvuses Eesti Maaviljeluse Instituut, Jõgeva Sordiaretuse Instituut, Eesti Põllumajandusmuuseum, Eesti Piimandusmuuseum ja C. R. Jakobsoni Talumuuseum, samuti riigiosalusega aktsiaselts Vireen AS (loomsete jäätmete käitlus).

Põllumajandusministrid
EV valitsus 1918-40 ja 1944
1918 Jaan Raamot
1918–19 Otto Strandman
1919–21 Theodor Pool
1920 August Kerem
1921–23 Bernhard Roostfelt
1923–25 August Kerem
1925–26 Heinrich Laretei
1926–28 Oskar Köster
1928–29 Karl Soonpää (aastani 1939 Soonberg)
1929–31 August Kerem
1931 August Jürmann (aastast 1937 Jürima)
1931–32 Jaan Hünerson
1932 Oskar Köster
1932–33 Artur Tupits
1933 Johannes Zimmermann
1933–37 Nikolai Talts
1937–40 Artur Tupits
1944 Kaarel Liidak (aastani 1936 Karl Liideman)
Eesti NSV valitsus (1940)
1940 Aleksander Jõeäär
1940 Georg Abels
Saksa okupatsioon (1941–44)
1941 Enn Terasmäe
1941–42 Hans Saar
1942–43 Alfred Wendt
1943–44 Heino Leik
Eesti NSV valitsus (1944-90)
1944–45 Georg Abels
1945–46 Hendrik Allik
1946–48 Aleksander Mäe
1948–49 Nikolai Puusepp
1949–51 Artur Vaha
1951–53 Ivan Oja
1953 Aleksander Mette
1953–61 Edgar Tõnurist
1961–62 Mihhail Kozlov
1962–65 Edgar Tõnurist
1965–70 Harald Männik
1970–75 Heino Rohtla
1975–81 Harald Männik
1981–83 Vello Lind
1983–88 Heino Veldi
1988–90 Gustav Tõnspoeg
1990 Arder Väli
1990–91 Vello Lind
EV valitsus aastast 1991
1991–92 Harri Õunapuu
1992 Aavo Mölder
1992–94 Jaan Leetsar
1994–95 Aldo Tamm
1995–97 Ilmar Mändmets
1997–99 Andres Varik
1999–2002 Ivari Padar
2002–03 Jaanus Marrandi
2003–04 Tiit Tammsaar
2004–07 Ester Tuiksoo
2007– Helir-Valdor Seeder

     

EE 12, 2003; EE 11, 2002; EME 2, 2009; muudetud 2011