pöördusaeg

pöördusaeg, infotehnoloogias ajavahemik lugemis- või salvestamissignaali andmisest kuni tegeliku lugemiseni või salvestamiseni; salvesti töökiiruse näitaja.

VE, 2006