Pedak, Tõnis

Tõnis Pedak (14. III 1878 Odiste küla, Võisiku vald, Viljandimaa – 22. I 1955 Pesštššanlag, Karaganda oblast, Kasahhi NSV), talupidaja, poliitikategelane.

Isa Muraka kõrtsmik, hiljem Pussi talu peremees Soosaare vallas. Õppis kohalikus vallakoolis, Kolga-Jaani kihelkonnakoolis ja Viljandi linnakoolis, oli 1895–1900 kaupmees K. Leihbergi juures õpilane. Tegutses enne Esimest maailmasõda linakaupmehena ning pidas 1900. aastal isalt päritud Pussi talus poodi. Astus detsembris 1918 vabatahtlikult Kolga-Jaani Kaitse Liidu teenistusse, osales Vabadussõjas Sakala Partisanide Pataljonis. Võttis osa paljudest lahingutest Viljandi-, Võru- ja Petserimaal.

Tegutses iseseisvuse algul Viljandis linakaupmehena, aastast 1924 Pussi talupidajana. Ehitas uue elumaja. Kohast sai üks ümbruskonna eeskujulikumaid majapidamisi, kus oli muude põllumajanduslike seadmete kõrval ka rehepeksumasin. Oli 21. X 1921 kuni 30. V 1923 I Riigikogus Põllumeestkogude asendusliige, 1924. aasta detsembrist Kaitseliidu Sakalamaa Maleva Kolga-Jaani malevkonna Soosaare kompanii pealik ning Kolga-Jaani Piimaühingu juhatuse liige. Osales Isamaaliidu Soosaare osakonna töös. Kuulus Vabaduse Risti Vendade Ühenduse Viljandi osakonda.

Esimese Nõukogude okupatsiooni ajal 1940. aasta suvel oli uurimise all. Saksa okupatsiooni ajal pidas Pussi talu ning oli tihedates sidemetes eesti rahvuslastega, kes kavatsesid koos Soome luurega rajada Nõukogude okupatsiooni puhuks põrandaaluse võrgu. Arreteeriti 12. XIl 1944, Leningradi rinde Sõjatribunali otsusega mõisteti vangi. Peeti kinni Tallinnas, Leningradi oblasti sisevanglas ja Karaganda oblasti Pestšanlagis. Vabastati 1955, suri  Karaganda oblastis Spasski haiglas. Maetud Spasski kalmistule.

Tema keskmine poeg Endel Pedak teenis vabatahtlikuna Saksa armees ning 1944. aasta sügisel oli admiral Pitka üksuses, kus jäi teadmata kadunuks. Kõige noorem poeg Kalju Pedak oli pärast Teist maailmasõda metsavend ja langes koos kaaslasega lahingus Nõukogude julgeoleku üksuste vastu 1951. aastal oma punkris Soosaare kandis.

Vabadusristi II liik 3. järk (1920).

Kasutatud kirjandus

Loodud 2013