Rõngu vald

Rõngu valla üldandmed
Elanike arv (2012) 2822
Pindala  164,19 km2
Vallavanem Priit Pramann
Maakond Tartumaa

Rõngu vald, 2. järgu haldusüksus, ennistatud 11. VII 1991; asub Tartu maakonna edelaosas. Keskus Rõngu alevikus.

Rõngu valla naaberomavalitsused on Rannu, Konguta ja Nõo vald ning Elva Tartu maakonnas, Palupera ja Puka vald Valga maakonnas.

 

Asustus ja rahvastik

Rõngu vallas on 2 alevikku Käärdi, Rõngu ja 15 küla.

Külad

Kalme, Kirepi, Koruste, Kõduküla, Käo, Lapetukme, Lossimäe, Piigandi, Raigaste, Rannaküla, Tammiste, Teedla, Tilga, Uderna, Valguta

Vaata ka Rõngu valla elanike arv asulati

Loodus

Paikneb peamiselt Ugandi lavamaal, ainult valla äärmine lääneosa asub Võrtsjärve madalikul. Kõrgeimad pinnavormid on Valgutast põhjas asuv Tulimägi (kõrgeim koht 99 m, Rõngu vallas) ja Tartu–Valga maantee ääres asuv Mäkumägi (92 m; Mäkumäe kaitseala).

1939 avastati Rõngu vallas viimase jäävaheaja setete maailma põhjapoolseim leiukoht.

Kaitsealustest territooriumitest jäävad valla piiresse ka Elva-Vitipalu maastikukaitseala (osaliselt), Elva-Peedu (osaliselt; 188,1 ha), Käo (2,4 ha) ja Rõngu Hiugemäe metsapark (25,6 ha), Rõngu Lossimäe (13,2 ha; Lossimäe külas), Uderna (4,9 ha) ja Valguta park (4,7 ha). Rõngu valda ulatuvad Elva jõe, Mustjärve ja Võrtsjärve hoiuala. Looduse üksikobjektidest on kaitse all Juka tamm (ümbermõõt 4,1 m ja kõrgus 24 m; Koruste külas), Oru tamm (tugevasti harunenud, ümbermõõt 4,8 m ja kõrgus 28 m; Tilga külas), Teedla rändrahn (ümbermõõt 17,6 m) ja Tondikivi (ümbermõõt 12,8 m; Koruste külas).

Uderna mõisa park

Ettevõtlus ja transport

Tegeldakse puidu töötlemisega (AS RPM, palkmajade tootmine; AS KR Priit, puitaluste tootmine; AS Tarm) ja põllumajandusega (aktsiaseltsid Terrax, Setra Mõis, Teedla Mõis, Rõngu Aed, viimane kasvatab puuvilju, marju, pähkleid ja vürtse). Suured ettevõtted on ka plastpakendite tootja Promens AS ja AS Rõngu Mahl, kelle toodetud kontsentreeritud mahlad ja mahlajoogid ning moosid on tuntud kogu Eestis. Tähtis turismiettevõte on 56 magamiskohaga Waide motell.

Rõngu valla riigimetsamaad haldab Tartumaa metskonna Elva metsandik.

Valda läbivad Tartu–Valga maantee ja raudtee ning mitu Rõngusse suunduvat teed (Otepäält, Rannust, Tõrvast). Võrtsjärve rannikul Haanis on sildumiskoht.

Haridus, kultuur ja tervishoid

Rõngus on keskkool, rahvamaja ja raamatukogu, Valgutas lasteaed-algkool ja raamatukogu, Korustes ja Teedlas raamatukogu ning Valgutas ja Teedlas seltsimaja. Udernas on hooldekeskus.

Rõngu valla tuntud inimesi

Valguta mõisas on sündinud Ernst Enno; Koruste külas on Elmar Kitse, Aleksander Lätte ja August Toominga (Kusta Toom) mälestuskivi ning Kristjan, Arthur ja Enn Jaama auks püstitatud kivi. Uderna endise koolimaja pargis on Konrad Mäe, Friedebert Tuglase ja Jaan Kärneri graniitbüst.

Ajalugu

Vald aastani 1950, staatus ennistati 11. VII 1991.

Rõngu Vabadussõja sammas 1930. aastatel

Lossimäe külas on Rõngu vasallilinnuse säilinud müür

EE 12, 2003; muudetud 2011