Rõuk, Aarend-Mihkel

Aarend-Mihkel Rõuk (14. III 1943 Lümandu asundus, Hageri vald – 10. XII 1997 Tallinn), geograaf ja kirjastustöötaja.

Lõpetas 1969 Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakonna, täiendas end Rootsis. Töötas 1969–91 Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi arheoloogiasektoris (rajas seal muinaspõlde uuriva labori ja oli selle juhataja), seejärel Eesti Entsüklopeediakirjastuses (1991–94 loodusteaduste toimetuse juhataja). Rakendas arheoloogilistel kaevamistel loodusteaduslikke meetodeid, uuris Vooremaa jt Eesti vooremaastike kujunemist. Kirjutas „Eesti entsüklopeediale" jmt teatmeteosele enamiku maateadustermineid ning Eesti pinnavorme ja maadeavastajaid käsitlevaid artikleid, oli koguteose „Eesti. Loodus" (1995) toimetuskolleegiumi sekretär ja autoreid, kirjutas inglise keelest tõlgitud „Illustreeritud lasteentsüklopeediale" Eesti osa, tõlkis mitu erialast raamatut.

Töid

  • Voorte ja voorelaadsete pinnavormide vaheldusrikkus Saadjärve voorestikus. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1973 (1974)
  • Vooremaa kujunemise põhijooni. – Eesti Loodus 6, 1976
  • Drumlins and drumlinlike landforms in the North-East Baltic. – Estonia. Regional Studies (1976)

Kirjandus

  • A. Saar. Aarend-Mihkel Rõuk 14 III – 10. XII 1997. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 31. Tallinn, 1998

EE 14, 2000