Rašid ad-Din

Rašid ad-Dini monument Hamadānis (Iraan)

Rašid ad-Din, Rashīd ad-Dīn, õieti Rašid Fazlallah ibn Abu'l- Hair Hamadani (1247 Hamadān – 18. VII 1318 Tabrīz), Iraani õpetlane ja riigimees.

Pärit tõenäoliselt juudi perekonnast. Astus oma isa eeskujul Hulagiidide teenistusse õukonnaarstina, tõusis Gazan-khaani [1295–1304] valitsusajal riigi tegelikuks juhiks. Oli 1298–1317 vesiir ning riigi majanduse ja poliitika tegelik juht. Püüdis haldusreformide ja range maksupoliitikaga piirata mongoli sõjaväe ülikkonna omavoli. Hukati õukonnaintriigi tagajärjel.

Kirjutanud uurimusi loodusteaduse, meditsiini ja ajaloo alalt, koostanud entsüklopeedilisi teoseid. 1310–11 valminud teos „Kogutud kroonikad” (Jāmiʿ al-tawārīkh) põhineb algupärasel üldajalookäsitusel ja annab täpse ülevaate Hulagiidide riiki kuulunud maade ajaloost 13. sajandi lõpus ja 14. sajandi alguses. Muuhulgas on „Kogutud kroonikad” põhjalikumaid käsitlusi oguusi türklaste varasest ajaloost. Selle III osas sisaldub muuhulgas suulisel pärimusel põhinev „Oguz Nāme”, kus esitatakse esmakordselt Ees-Aasia islamiusuliste turgi hõimude eelkäijate oguusi hõimude ajalugu maailmaajaloolises kontekstis. Lisaks islamimaailmale käsitleb teos ka Hiina ja India ning Euroopa maade ajalugu. Tähtis ajalooallikas on ka tema kirjavahetus, mida ta pidas asehalduritest poegadega ja riigi haldusametnikega.

Välislingid

EE 8, 1995; muudetud 2015