Randjärv, Jüri

Jüri Randjärv (8. VIII 1937 Kaiu), geodeet, tehnikakandidaat (1968, Moskva, NSVL Teaduste Akadeemia maafüüsika Instituut). Laine Randjärve isa. Lõpetas 1962 Moskva maakorraldusinseneride instituudi geodeesiainsenerina ja 1965 Moskva Insenerigeodeesia, Aerofoto- ja Kartograafiainstituudi aspirantuuri. Töötas 1966–75 Eesti Põllumajanduse Akadeemias (EPA) õppejõuna, õpetas 1975–78 geodeesiat Alžeerias (Blidas), olnud 1978–88 EPA maakorralduse kateedri ja 1991–93 geodeesia õppetooli juhataja, 1994–2002 Eesti Maaülikooli maamõõdu instituudi geodeesiaprofessor, aastast 2002 emeriitprofessor.

Uurimisvalkonnad on geodeesia ja kõrgema geodeesia probleemid, geodeetiliste põhivõrkude rajamine ja rekonstrueerimine, katastrimõõdistamine, pindalade määramine ja maakoore vertikaalne liikumine Balti regioonis. Avaldanud õpiku „Geodeesia” (I 1997, II 1998, koos Ene Ilvese ja Harli Jürgensoniga ja III 1999) ning metoodilisi õppejuhendeid. Olnud Eesti Geodeetide Ühingu taasasutajaid ja 1990–96 juhatuse esimees. Ajakirja Geodeet peatoimetaja (aastast 1993). 

Eesti Maaülikooli teenetemedal (2004).

Töid

  • Vertical movements of the earth's crust in the Baltic region (1993)
  • Geodeesia. I  (1997, täiendatud ja parandatud 2006)
  • Geodeesia. II  (1998, koos Ene Ilvese ja Harli Jürgensoniga)
  • Geodeesia. IV. Kohalik geodeetiline põhivõrk (2002)
  • Geodeesia. III  (1999, täiendatud ja parandatud 2007)

Kirjandus

  • F. Virma, H. Jürgenson. Jüri Randjärv 60. – Geodeet 13, 1997

EE 14, 2000; muudetud 2011