Raud, Märt (insener)

Märt Raud (23. VII 1878 Õisu vald – 4. III 1952 Krasnojarsk), insener ja tööstustegelane, Eesti põlevkivitööstuse rajajaid.

Õppinud Õisu valla- ja Paistu kihelkonnakoolis, lõpetanud Tartu õpetajate seminari ja 1912 Riia Polütehnilise Instituudi (ehitusinsenerina).

Töötas 1899–1906 Kolga-Jaani kihelkonnakooli juhatajana, 1913–14 Põhja-Liivimaa Põllumeeste Keskseltsi maaparandusbüroo juhatajana. Oli 1914–17 Petrogradis sõjaväeametnikuna ja Sõjaväe Teede Tehnikute ja Kümnikute Kursuste praktiliste kursuste juhataja. 1917–18 elas Petrogradis ja kogus arhiivides andmeid põlevkivi kohta.

Aastast 1918 kaubandus-tööstusministeeriumi põlevkivitööstuse osakonna, 1922–36 Riigi Põlevkivitööstuse, 1937–40 selle järglase, riikliku aktsiaseltsi Esimene Eesti Põlevkivitööstus juhataja, 1940 natsionaliseeritud Põlevkivitööstuse juhataja. Tema suunamisel ehitati põlevkivitööstuse töölisasulad, kus töölistel oli hulk soodustusi (tasuta arstiabi, saunad, haigustoetus, pensionifond). Raud oli Asutava Kogu ja I Riigikogu liige, 1919 kaubandus-tööstusministri kohusetäitja. 1929–40 Ungari aukonsul Eesti Vabariigis.

1940–41 ENSV Kergetööstuse Rahvakomissariaadi mäe- ja küttetööstuse peavalitsuses vaneminsener, 1941–44 ehitusorganisatsiooni juhataja, 1944–48 ENSV Riigiplaanis põlevkivikeemia osakonna juhataja.

1949–51 elas küüditatuna Krasnojarski krais, Shirinski rajoonis, Balahtshini kullakaevanduse asulas. 1952 arreteeriti ja mõisteti 10 aastaks töölaagrisse ja 5 aastaks asumisele.

Välislink

 EE 14, 2000; muudetud 2013