Riigipühad ja puhkepäevad Aserbaidžaanis

   

 • Kuupäev Nimi Kommentaar
  1. ja 2. jaanuar1 uusaasta  
  8. märts rahvusvaheline naistepäev  
  9. mai võidupäev fašismi üle Teises maailmasõjas fašismi üle saavutatud võidu aastapäev
  28. mai iseseisvuspäev Aserbaidžaani Demokraatlik Vabariik asutati 28. V 1918
  15. juuni aserbaidžaani rahva rahvusliku päästmise päev 15. VI 1993 valis Aserbaidžaani Rahvuskogu Heydər Əliyevi riigipeaks
  26. juuni relvajõudude päev  
  18. oktoober riikliku sõltumatuse päev Aserbaidžaani iseseisvus kuulutati välja 30. VIII 1991, 18. X 1991 võttis parlament vastu seaduse Aserbaidzaani riiklikust iseseisvusest.
  9. november riigilipupäev  
  12. november konstitutsioonipäev 12. XI 1995 kiideti Aserbaidžaani põhiseadus rahvahääletusel heaks
  17. november rahvusliku taassünni päev 17. XI 1988 toimus Bakuus demonstratsioon Armeenia NSV ja NSV Liidu valitsuse poliitika vastu, mille tulemusel enam kui 200 000 aserbaidžaani sunniti oma kodukohast lahkuma.
  31. detsember aserbaidžaanide ülemaailmse solidaarsuse päev  
    Novruz bayramı2 uut aastat tähistav kevadpüha, viis päeva
    Gurban bayramı3 kaks päeva
    Ramadan bayramı kaks päeva
  1 kui riigipüha langeb nädalavahetusele, loetaks puhkepäevaks sellele järgnev tööpäev, 2 Novruzi, Gurbani ja Ramadani puhkepäevad kinnitab valitsus eelneva aasta detsembris, 3 kui Gurbani ja Ramadani puhkepäevad langevad riigipühale, loetaks puhkepäevaks sellele järgnev tööpäev
  Muid tähtpäevi
  20. jaanuar must jaanuar 20. I 1990 tapsid Nõukogude sõdurid Bakuus enam kui 130 tsiviilisikut
  26. veebruar Xocalı tragöödia päev Xocalı aserbaidžaanlastest elanike massiline tapmine Armeenia ja SRÜ relvajõudude poolt 25.–26. veebruaril 1992.
  31. märts genotsiidipäev Bakuu ja Bakuu kubermangu aserbaidžaanlaste massilne tapmine 30. III – 2. IV 1918 enamlaste ja Armeenia üksute poolt.

Välislink

Loodud 2015