sõlm (astronoomia)

sõlm, 1. sfääriastronoomias kahe taevasfääri pinnal asetseva suurringi lõikepunkt (näiteks kevad- ja sügispunkt). – 2. taevamehaanikas taevakeha orbiidi ja seda orbiiti kirjeldava koordinaadistiku põhitasandi lõikepunkt (näiteks veerusõlm).

VE, 2006