Sõna

Ajakirja Sõna kaas (1950)

Sõna, väliseestlaste kirjandusajakiri, mida andis stentsileerituna Stockholmis välja kirjandus- ja kunstirühmitus Tuulisui 1948 (neli numbrit, trükiarv 400), 1949 (kuus numbrit), 1950 (kolm numbrit, trükiarv 250) ja 1956 (ühe numbri).

Toimetajatena olid tegevad Kalju Lepik, Raimond Kolk ja Ilmar Talve, 1950 ka Arvo Mägi. Ajakiri taotles olla ajakajalisest ideoloogiast vaba foorum ja avaldas ilukirjandust, rahvateaduslikke, aja- ja kultuurilooainelisi uurimusi, esseid ning ringvaateid, kaastöölisteks olid Ivar Grünthal, Juhan Jaik, Aino Kallas, Bernard Kangro, Pedro Krusten, Ilmar Laaban, Karl Ristikivi, nooreestlased Johannes Aavik ja Gustav Suits, kirjandusloolased Otto Webermann, Herbert Salu jmt.

Sõna avaldamine lõpetati majandusolude paranedes, kui hakkas ilmuma Tulimuld.

EE 12, 2003