segamajandus

segamajandus, vaba turumajandus, mida riik makroökonoomilisel tasandil mõningate kaudsete vahenditega mõõdukalt reguleerib. Arenenud maades pärast 1929. aasta majanduskriisi kõige levinum majandussüsteem.

VE, 2006