tööandja

tööandja, isik, kes tema vallatavas või temale kuuluvas käitises annab tasulist tööd. Töö saajat nimetatakse töövõtjaks ehk töötajaks.

VE, 2006