TÜ geograafia osakond

Geograafia osakonna/instituudi kateedrite/õppetoolide juhatajad
Geograafia osakond
  Geograafia kateeder
  1944−1945 Karl Orviku1
  1945−1947 Jakob Kents
  1947–1948 Endel Varep
  Füüsilise geograafia kateeder
  1968−1975  Endel Varep
  1975−1980  Ants Raik
  1980−1991  Heino Mardiste
  1991−1992  Ülo Mander
  Majandusgeograafia kateeder
  1968−1976  Salme Nõmmik
  1976−1979  Virma Murel
  1979−1984  Mart Vabar
  1984−1992  Ann Marksoo
Geograafia instituut/osakond
  Loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetool
  1992−  Ülo Mander
  Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool2
  1992−1996  Ann Marksoo
  1996−1997  Garri Raagmaa3
  1997−2004  Ott Kurs
  2004−  Rein Ahas
  Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
  1993−1994  Jüri Roosaare
  1994−1996  Teet Jagomägi3
  1996−  Tõnu Oja
Geograafia osakonna/instituudi juurde kuuluv looduskaitse ja kodu-uurimise kabinet
  1966-1996  Jaan Eilart
1 juhataja ajutine kohusetäitja                               2 kuni 2007 inimgeograafia õppetool                     3 õppetooli hoidja

Tartu Ülikooli geograafia osakonna algusaastaks loetakse geograafia kabineti asutamist (professuuri avamist) taasavatud Tartu Ülikoolis (TÜ) 1919. aastal. Ülikool muudeti eestikeelseks. Esimeseks geograafiaprofessoriks pidi saama TÜ lõpetanud Elmar Rosenthal (1873–1919), kes oli Varssavi Ülikooli meteoroloogia ja geofüüsika professor. Esimese maailmasõja ajal, 1915. aastal Saksa vägede lähenemisel, evakueerus ta koos venekeelse õppepersonaliga Doni-äärsesse Rostovi. Kuna Elmar Rosenthal suri juba 1919. aasta jaanuaris Eestisse jõudmata, otsis TÜ vaba professuuri täitmiseks välismaiseid õpetlasi. Eestikeelse TÜ algaastatel toimusid mitmed erialaloengud endiselt võõrkeeltes, valdavalt vene ja saksa keeles. Geograafiat  kutsuti õpetama Johannes Gabriel Granö Soomest, 1924. aastal Mihály Haltenberger Ungarist. J. G. Granö alustas eestikeelseid loenguid 1920. aastal.

Alates 2016. aastast kuulub geograafia osakond TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonda, ökoloogia ja maateaduste instituudi koosseisu. Osakonna juhataja on professor Jaak Jaagus.

Osakond  jaguneb kolmeks õppetooliks:

  • geoinformaatika ja kartograafia õppetool
  • inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
  • loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetool.

 

 

Geograafia õpetamine TÜ-s 1919−40

Geograafia õpetamine TÜ-s aastast 1944

Vaata ka seotud artikleid

Loodud 2014; muudetud 2016