Tallinna Tehnikaülikooli teaduskonnad (2010)

Ehitusteaduskond

 • ehitiste projekteerimise instituut
 • ehitustootluse instituut
 • keskkonnatehnika instituut
 • mehaanikainstituut
 • teedeinstituut
 • insenerigraafika keskus

Energeetikateaduskond

 • elektriajamite ja jõuelektroonika instituut
 • elektroenergeetika instituut
 • elektrotehnika aluste ja elektrimasinate instituut
 • mäeinsttituut

Sotsiaalteaduskond

 • avaliku halduse instituut
 • tööstuspsühholoogia instituut
 • õiguse instituut
 • keeltekeskus
 • spordikeskus

Infotehnoloogia teaduskond:

 • arvutiteaduse instituut
 • arvutitehnika instituut
 • automaatikainstituut
 • Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut
 • informaatikainstituut
 • raadio- ja sidetehnika instituut
 • biorobootika keskus
 • IT täiendõppekeskus

Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond

 • keemiatehnika instituut
 • materjaliteaduse instituut
 • polümeermaterjalide instituut
 • toiduainete instituut
 • materjaliuuringute keskus
 • anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium

Majandusteaduskond

 • avaliku sektori majanduse instituut
 • majandusarvestuse instituut
 • rahvamajanduse instituut
 • rahvusvaheliste suhete instituut
 • ärikorralduse instituut
 • majandusuuringute teaduskeskus
 • rahvusvaheliste programmide keskus

Matemaatika ja loodusteaduskond

 • füüsikainstituut
 • geenitehnoloogia instituut
 • keemiainstituut
 • matemaatikainstituut,
 • integreeritud süsteemide bioloogia keskus
 • mitmefaasiliste keskkondade füüsika teaduslaboratoorium

Mehaanikateaduskond

 • masinaehituse instituut
 • materjalitehnika instituut
 • mehhatroonikainstituut
 • soojustehnika instituut
 • mehaaanika ja metroloogia katselaboratoorium