TTÜ meresüsteemide instituut

TTÜ meresüsteemide instituut, Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituut, Tallinna Tehnikaülikooli teadus- ja arendusasutus, asutatud 2002 Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudist eraldunud merefüüsika sektori alusel. Instituudi baasil toimub bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe Maa-teadustes (okeanograafia õppetool: spetsialiseerumine okeanograafia ja meteoroloogia erialale).

Instituudi teadustöö põhivaldkonnad on muutuvates kliimaoludes toimuvad Läänemere vee- ja ainevahetusprotsessid, Eesti merealade pelagiaali ökosüsteemi struktuur ja seisundi muutused, rannikumere dünaamika ning optika. Rakendusuuringud hõlmavad merekeskkonna hüdrofüüsikalist seiret, merehoovuste mõõtmist ja modelleerimist, õlireostuse prognoosi mudeleid, põhjasetete ümberpaiknemise dünaamikat, jääolude prognoosi, kiirlaevade tekitatavate lainete toime analüüsi, sinivetikate vohamise prognoosi jm merega ja siseveekogudega seonduvat.

Instituudil on oma uurimislaev Salme, mille uurimispiirkond on Läänemeri.

Aastal 2011 oli instituudis 58 töötajat.

TTÜ meresüsteemide instituudi direktor on aastast 2002 Jüri Elken.

TTÜ meresüsteemide instituudi sektorid

  • merefüüsika sektor 
  • rannikumere sektor
  • ökohüdrodünaamika sektor

Tallinn, 2004; muudetud 2011