väärtus (filosoofia)

väärtus, filosoofias reaalsuse aspekt, asi, nähtus või suhe, mis on inimese olemise seisukohast oluline ja tähenduslik. Väärtused on harilikult vastavuses subjekti vajadustega, teenivad tema huve ja võimaldavad teostada eesmärke. Väärtus on mõiste soovitavast, mis mõjutab kättesaadavate teguviiside, eesmärkide ja vahendite valikut ning on nähtustele antavate hinnangute kriteerium.

Väärtusi uurib filosoofia haru aksioloogia.

VE, 2006