Võnnu (Cēsis)

Võnnu, Cēsise vana eestikeelne nimi, tuleneb saksa Wenden’ist, see omakorda muinasliivi hõimu võndlaste nimetusest.

VE, 2006