Võrtsjärve Sihtasutus

Võrtsjärve Sihtasutus, Võrtsjärvega piirnevate omavalitsuste eestvõtmisel 2000. aastal loodud ettevõte. Sihtasutus loomise eesmärgiks on Võrtsjärve piirkonna terviklik ja jätkusuutlik arendamine ning loodusväärtuste kaitsmine. Peamisteks ülesanneteks on piirkondliku keskkonna- ja turismialase arendustegevuse juhtimine, sellealaste arengukavade koostamine ja väliskoostöö korraldamine. Võrtsjärve Sihtasutuse asutajad on Võrtsjärve piirkonna omavalitsused Tarvastu, Viiratsi (aastast 2013 Viljandi vald) ja Kolga-Jaani Viljandimaal, Rannu ja Rõngu Tartumaal ning Puka ja Põdrala Valgamaal. Sihtasutuse juhtimisel on valminud Võrtsjärve piirkonna arengukava (2000, täiendatud 2005), üldplaneering ja turismistrateegia (2010 ja 2013).

Sihtasutuse eestvedamisel on arendatud avalikke puhkealasid (Jõesuu Kolga-Jaani vallas, Pikasilla Põdrala vallas, Vooremäe Puka vallas, Valma Viljandi vallas, Poldri Tarvastu vallas, Vehendi Rannu vallas), paigaldatud infotahvleid, välja antud raamat „Ümber Võrtsjärve” ja piirkonda tutvustavaid turismitrükiseid ning loodud veebileht. Sihtasutus koordineerib piirkonnas turismialast turundustegevust ja haldab Võrtsjärve külastuskeskust, korraldab iga-aastaseid Võrtsjärve kala- ja käsitöölaata (aastast 2009) ning Võrtsjärve rattamatka (aastast 2000). Koostöös piirkonna omavalitsustega korraldatakse talguid avalikke puhkealade korrastamiseks võsast, roost ja prügist.

Loodud 2013