Yellowstone (jõgi)

Yellowstone [jelәustәun], jõgi USA lääneosas, Missouri parem-poolne joarohke lisajõgi; 1080 km. Algab Kaljumäestikust, voolab Yellowstone'i platool kuni 300 m sügavuses kanjonis (sellel jõe-lõigul on kõrgeid jugasid), suubub Suurtasandikul Missourisse (Garrisoni veehoidla piires). Kesk- ja alamjooksul tarvitatakse jõe vett niisutuseks.  Läbib Yellowstone'i rahvuspargi.

VE, 2006