Kirjanduse mõisted
Teekond
Seotud märksõnad
all-all
allegooria • alliteratsioon • alltekst • allusioon
b-dak
ballaad • daktül
das-dii
dastaan • diivan (kirjanduses)
dr-far
draama • farss
g-gro
gaseel • grotesk
h-kas
hamsa • kassiida
ku-kup
kulminatsioon • kupüür
kõ-mas
kõlakujund • masnavi
r-rea
rahvapärimus • realism
ru-sta
rubaii • stants
t-tet
tanka • tetraloogia