AllkiriHüseynqulu Sarabski Zülfügar nimiosas Hacıbәyovi ooperis „Aşug-Gərib”
Autor
Autoriõigused ja/või allikasC.Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi