AllkiriTõugjas. Neid liike võib lugeda tõelisteks mageveekaladeks. Eestis on selliseid liike vähe. Kuna Läänemeri on riimveeline, võib tema lahtedes ja väinades kohata peaaegu kõiki meil levinud mageveekalu
Autor
Autoriõigused ja/või allikas