AllkiriMullastikuvaldkonnad (Alfred Lillema järgi). 1 tüüpiliste kamar-karbonaatmuldade valdkond, 2 leostunud ja leetunud kamar-karbonaatmuldade valdkond, 3 kamar-leetmuldade valdkond, 4 kamar-glei- ja lammimuldade valdkond, 5 Vahe-Eesti leet- ja soomuldade valdkond, 6 Peipsi-äärne leet-, soostunud leet- ja soomuldade valdkond, 7 põhjaranniku kiviste leetmuldade valdkond, 8 erodeeritud muldade valdkond
Autor
Autoriõigused ja/või allikas