AllkiriMishima, Kane’i ja Lake’i „No More Tears”. (Von Krahli Teater, 2002)
Autor
Autoriõigused ja/või allikaserakogu