AllkiriKõivu „Peiarite õhtunäitus”. Eesti Draamateater, 1997.
Autor
Autoriõigused ja/või allikaserakogu