AllkiriPandivere kõrgustiku pinnamood. 1 – loopealsed (alvarid); 2 – moreenitasandikud; 3 – jääjärvetasandikud; 4 – fluvioglatsiaalsed deltad ja sandurdeltad; 5 – künklik reljeef; 6 – lainjas-künklik reljeef; 7 – mõhnad ja mõhnastikud; 8 – orud; 9 – oosid; 10 – voored; 11 – jalamijoon
Autorkoost R_Karukäpp
Autoriõigused ja/või allikas