AllkiriSakala kõrgustiku pinnamood. 1 – lainjad moreenitasandikud; 2 – künklik moreenreljeef; 3 – otsamoreenid; 4 – mõhnastikud; 5 – oosid; 6 – fluvioglatsiaalsed tasandikud (deltad, sandurdeltad ja sandurid); 7 – ürgorud; 8 – jääjärvede kulutus- ja kuhjetasandikud; 9 – voored ja voorjad künnised; 10 – luitestikud; 11 – sootasandikud; 12 – Kõrg- ja Madal-Eesti ligikaudne piir; 13 – jalamijoon
Autorkoost A_M_Rõuk
Autoriõigused ja/või allikas