õhurõhk

õhurõhk, õhu kaalust põhjustatud rõhk, võrdub pealpool pindalaühikut oleva õhu kaaluga. Normaalõhurõhk on 101 325 Pa = 760 mm Hg = 1 atmosfäär. Õhurõhku mõõdetakse baromeetriga.

VE, 2006