Eesti Entsüklopeedia

Eesti Entsüklopeedia on veebipõhine teabevaramu, mis sisaldab üle 60 000 illustratsiooni ja 90 000 artikli. Teabevaramu on üles ehitatud teemavaldkondadena ja jaguneb märksõnaartikliteks. Artiklite hulgas on nii lühikesi mõisteseletusi, isikuartikleid kui ka pikemaid teemakäsitlusi.

Projekti „Ajaloolise ja pildilise entsüklopeedilise teabevaramu digiteerimine” teostati „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava” infoühiskonna edendamise prioriteetse suuna elluviimiseks Euroopa Liidu struktuuritoetuse abil. 2010. aasta septembris alanud ja 2012. aasta märtsini kestnud projekti käigus viidi universaalsele digitaalsele kujule ja tehti avalikult kättesaadavaks materjal, mis pärineb „Eesti entsüklopeediast” (EE), „Väikesest entsüklopeediast” (VE), Eesti biograafilistest leksikonidest ja muudest Entsüklopeediakirjastuse väljaannetest. Lisaks avaldati faksiimile kujul „Eesti nõukogude entsüklopeedia” ja „ENEKE”. Faksiimileväljaanded annavad võimaluse võrrelda sama märksõna käsitlemist erinevatel poliitilistel ajastutel. Lisaks loodi projekti käigus veebipõhine toimetamiskeskkond, mis võimaldab artikleid koostada, toimetada, illustreerida ja e-keskkonnas avaldada. Projekti teostas MTÜ Entsüklopeedia tellimusel monIT solutions OÜ.

Teabevaramu on loodud erinevatele kasutajatele ning see on üldhariva suunitlusega. Digiteerimise ja standardse andmeformaadi kasutamisega soovime tagada usaldusväärse informatsiooni levitamist ja Eesti ajaloolise pärandi säilimist.

Eesti Entsüklopeedias avaldatud tekstid ja illustratsioonid on mõeldud vabaks kasutamiseks ainult mitteärilistel eesmärkidel. Fotode ja kaartide kasutusõigused võivad olla piiratud, v.a kasutamine õppe-eesmärkidel ja vajalikus mahus. Mitteärilistel eesmärkidel teabevaramus avaldatu kasutamine on lubatud tingimusel, et Eesti Entsüklopeediale kui allikale on olemas asjakohane viide.

MTÜ Entsüklopeedia eesmärgiks on luua esimene eestikeelne veebipõhine entsüklopeedia, mis on usaldusväärne, kasutajasõbralik ja pidevalt uuenev. Aastal 2012 alustasime teabevaramu täiendamist mereleksikoni, teatrileksikoni ja Mulgimaa teabeportaali materjalidega.

MTÜ Entsüklopeedia tänab oma koostööpartnereid ja kõiki inimesi, muuseume ja arhiive, kes on olnud abiks teabevaramu loomisel. Töö teabevaramu uuendamiseks ja täiendamiseks jätkub.

Teie kommentaare, täpsustusi ja täiendusi teabevaramule ootame e-posti aadressil info@entsyklopeedia.ee

Eesti Entsüklopeedia teabevaramu kasutusjuhendit loe siit.