õlikook

õlikook, proteiinirohke jõusööt, keda saadakse peamiselt õlitaimede seemneist õli väljapressimise kõrvalsaadusena. Vaata ka srott.

VE, 2006